Jinsi ya kumlea na kumtunza punda wako (Shirika la Send a Cow)

  • | West TV
    Je unafahamu kumchinja , kumla na kumbebesha punda mizigo kupita kiasi ni hatia?