Mtoto anapozaliwa na kunyolewa pasipo kwao kuna matatizo- Utamaduni

  • | West TV
    Namna watoto wanavyolindwa katika utamaduni wa Maragoli. Bramuel Bwire aliweza kutangamana na wanaofahamu mbinu za "kuwakinga watoto" kitamaduni